Komplexné poradenské služby v

dynamickej sfére platobných systémov

Infinity Consulting

Na trhu od roku 2008

30+ projektov RFI/RFP/M&A

50+ partnerov

Našu firemnú filozofiu tvoria 3 základné piliere: prinášať pridanú hodnotu klientom, transparentné vzťahy a výber špecializovaných odborníkov pre konkrétne úlohy.

O spoločnosti

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$
Pre objednávateľov riešení

Pre banky a prevádzkovateľov bankomatových sietí, vydavateľov platobných kariet, obchodníkov s vlastnou infraštruktúrou alebo fintechy zabezpečujeme:

 • Analýzu súčasného stavu portfólia transakčných systémov

 • Optimalizáciu a konsolidáciu existujúcich platobných systémov

 • Produktový manažment

 • Zostavenie obchodného modelu

 • Vypísanie a vyhodnotenie výberového konania

 • Finalizáciu riešenia v kooperácií s vybraným dodávateľom

Potrebujeme podobné riešenie

Pre processingové centrá, platobné brány, predajcov POS terminálov a bankomatov, prevádzkovateľov softvérových riešení pre platobné systémy, dodávateľov komunikačnej infraštruktúry zabezpečujeme:

 • Návrh alebo validáciu firemnej / produktovej stratégie na lokálnom trhu

 • Návrh alebo validáciu riešenia

 • Konsolidáciu produktových línií

 • Vytvorenie obchodného modelu a cenovej ponuky

 • Komplexnú realizáciu účasti vašej firmy vo výberovom konaní

 • Podporu nasadenie vybraného riešenia u klienta

Potrebujeme podobné riešenie

Realizované projekty

Referencie

Viac o projektoch