Riešenie

Vydávanie platobných kariet

o riešení

Či už vydávate platobné karty určené na všeobecné využitie pri platbách alebo poskytujete svojim zákazníkom vernostné či bonusové karty, je jasné, že potrebujete dobre nastavený Card-management systém (CMS).

Ak vydávate platobné karty určené na všeobecné využitie pri platbách, alebo poskytujete svojim zákazníkom vernostné či bonusové karty, je jasné, že potrebujete dobre nastavený Card-management systém (CMS). Pre úspešnú a bezproblémovú prevádzku je dôležité, aby bol CMS optimalizovaný presne podľa potrieb Vašej spoločnosti. V INFINITY Consulting máme skúsenosti s najrozšírenejšími CMS platformami v strednej Európe, ako napríklad: Bank Works, Tim Back, Evolan, Cyclid, StarCARD alebo FlexCUBE.

  • Analýzu súčasného stavu CMS (Card management system)
  • Návrh optimalizácie CMS
  • Zhodnotenie výhodnosti spolupráce so súčasným dodávateľom
  • Vytvorenie dokumentácie výberového konania
  • Analýzu bezpečnostných prvkov kariet a návrh možností vylepšenia
  • Zhodnotenie online a offline režimu autorizácie voči dennému zostatku
  • Vytvorenie prípadovej štúdie zavedenia nového produktu a dopad na súčasný stav
  • Matematický model súčasného stavu a stavu po implementácii produktu
  • Analýza marketingovej komunikácie

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$