Riešenie

Personalizácia kariet

o riešení

Nedokážete výrobu a logistiku platobných kariet a zasielanie citlivých dát zabezpečovať samostatne? Vieme, ako vám pomôcť.

Výroba a logistika platobných kariet a zasielanie citlivých dát každému držiteľovi (PIN) sú mimoriadne nákladné a komplikované procesy, ktoré menší vydavatelia nedokážu zabezpečiť vlastnými zdrojmi. Ak chcete mať istotu, že na outsourcing týchto služieb nevynakladáte zbytočne veľa finančných prostriedkov, oslovte Infinity Consulting.

  • Detailnú analýzu stavu personalizácie
  • Analýzu logistických procesov
  • Zhodnotenie výhodnosti spolupráce so súčasným dodávateľom
  • Vypísanie na mieru vytvoreného výberového konania
  • Matematická analýza dopadov zmeny spôsobu personalizácie
  • Vytvorenie prípadovej štúdie implementácie nového produktu a dopadu na súčasný stav marketingového portfólia
  • Štúdiu uskutočniteľnosti pre možnosti elektronického PINu (Internet banking, mobilná aplikácia)

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$