Riešenie

Správa a rozvoj bankomatovej siete

o riešení

Drahá pracovná sila na pobočke banky a riziká práce s hotovosťou sú hlavnými faktormi, prečo sféra bankomatov neustále rastie.

Nastúpený trend transformácie ATM (Automatic Teller Machine) na SSZ, (Self Service Zone) kde klient vykoná okrem výberu peňazí aj dobitie kreditu svojho mobilného telefónu, vklady a iné základné bankové operácie, však vyžaduje nákladné inovácie bankomatovej siete. V Infinity Consulting sledujeme svetové trendy a implementujeme ich do vašej bankomatovej siete so zohľadnením všetkých špecifík a potrieb stredoeurópskeho trhu.

  • Analýzu súčasného stavu siete bankomatov
  • Projekt optimalizácie a konsolidácie bankomatovej siete
  • Zhodnotenie prínosu rozšírenia typov platobných transakcií a služieb s pridanou hodnotou
  • Audit výhodnosti súčasných lokalít bankomatov
  • Na mieru vypracované kritéria pre nové umiestnenia bankomatov
  • Analýza modelu vlastníctva bankomatovej siete – výhodnosť investície, outsourcingu alebo odpredania siete
  • Vytvorenie prípadovej štúdie implementácie nového produktu a dopadu na súčasný stav marketingového portfólia
  • Zhodnotenie výhodnosti spolupráce so súčasným dodávateľom
  • Vypísanie na mieru vytvoreného výberového konania

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$