Riešenie

Platobná inštitúcia

o riešení

Vytvorenie platobnej inštitúcie je náročný a zdĺhavý proces. Infinity Consulting vás zbaví obáv z byrokratických procesov a zbytočnej straty času. Poskytneme dokonalý servis pri zakladaní organizácie, aby všetko prebehlo v súlade so zákonom, presne podľa vašich potrieb.

Naša činnosť je rozšírená aj oparticipáciu pri certifikácii platobnej inštitúcie u centrálnej banky.

  • Poradenstvo v rozhodovacom procese
  • Analýzu obchodného modelu
  • Kompletizáciu právnej dokumentácie nevyhnutej na založenie platobnej inštitúcie
  • Zastupovanie u lokálnych autorít v celom procese zakladania spoločnosti
  • Participáciu na certifikácií vašej spoločnosti
  • Poradenstvo v otázkach európskych zúčtovacích systémoch (Target 2)
  • Poradenstvo pre začínajúce spoločnosti s prihliadnutím na implementáciu PSD2

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$