Realizované projekty

Spokojní zákazníci sú najlepšia reklama. V množstve realizovaných projektov vyberáme tie zásadné, ktoré svojím rozsahom alebo obsahom znamenali rozšírenie poľa pôsobnosti spoločnosti Infinity Consulting. Ďakujeme za spoluprácu!