Rozširovanie podnikateľských aktivít a klienti nás nútia hľadať nové talenty, ktoré sa stanú súčasťou úspešného príbehu.

Kariéra

INFINITY Consulting za viac ako 10 rokov na trhu platobných systémov realizovala množstvo projektov, ktoré vo veľkej miere záviseli od kvalitných a kompetentných ľudí.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$
Projektový manažér (senior)

Pokiaľ vás naša ponuka zaujala, pošlite, prosím, životopis na info@infinityconsulting.eu s predmetom správy "nove talenty".

 • Freelancer (projektová spolupráca na základe stanoveného časového a finančného rámca)

 • Minimálne 3 roky prax v medzinárodnom prostredí riadenia projektov

 • Znalosť nástrojov riadenia projektov (MS Project, JIRA, etc.)

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (nemecký a ruský jazyk výhodou)

 • Silné komunikačné a prezentačné schopnosti

 • Ochota cestovať a stráviť čas u klienta mimo sídlo spoločnosti

Pokiaľ vás naša ponuka zaujala, pošlite, prosím, životopis na info@infinityconsulting.eu s predmetom správy "nove talenty".

 • Freelancer (projektová spolupráca na základe stanoveného časového a finančného rámca)

 • Minimálne 3 roky prax v medzinárodnom prostredí platobných systémov alebo finančných inštitúcií

 • Skúsenosť s tvorbou základných dokumentov: business requirement document, funkčná špecifikácia, biznis špecifikácia

 • Skúsenosť s mapovaním obchodných alebo IT procesov

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (nemecký a ruský jazyk výhodou)

 • Silné komunikačné a prezentačné schopnosti

 • Ochota cestovať a stráviť čas u klienta mimo sídlo spoločnosti

Pokiaľ vás naša ponuka zaujala, pošlite, prosím, životopis na info@infinityconsulting.eu s predmetom správy "nove talenty".

 • Freelancer (projektová spolupráca na základe stanoveného časového a finančného rámca)

 • Minimálne 3 roky prax v medzinárodnom prostredí platobných systémov alebo finančných inštitúcií

 • Skúsenosti s vytváraním riešení na mieru klientovi, štúdiou uskutočniteľnosti, analýzou profitability riešenia (CBA)

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (nemecký a ruský jazyk výhodou)

 • Silné komunikačné a prezentačné schopnosti

 • Ochota cestovať a stráviť čas u klienta mimo sídlo spoločnosti