Realizovaný projekt

Sberbank

o referencii

Sberbank Europe (SB EU) vstúpila na trh akvizíciou Volksbank a.g., ktorá pokrýva 8 krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Situácia na jednotlivých pobočkách nezodpovedala štandardom Sberbank v Ruskej federácii, preto sa ihneď po prevzatí banky začali konsolidačné projekty. Oblasť výberu hotovosti prostredníctvom siete bankomatov nebola výnimkou.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť stratégiu pre stabilizáciu a rozvoj bankomatovej siete. Prvý krok bol zameraný na detailný popis súčasného stavu v tejto oblasti vo všetkých krajinách skupiny SB EU. Nasledoval návrh stabilizačných nástrojov a identifikácia kľúčových príležitostí pre rozvoj bankomatovej siete (obchodná bilancia / pokrytie lokálnych trhov / počet bankomatov).

Projekt priniesol prehľad štatistických dát, návrhy stabilizačných postupov pre existujúcu situáciu v jednotlivých krajinách a návrh riešenia pre rozvoj. Dôležitou súčasťou projektu bolo aj vytvorenie obchodného modelu, ktorý sa opieral o spoluprácu so strategickým partnerom. Z praktického hľadiska projekt definoval smernicu so základnými bodmi, ktorá je implementovaná v každej z pobočiek v rámci skupiny SB EU.

  • Stratégia pre stabilizácie a rozvoja bankomatovej siete
  • Analýza súčasného stavu bankomatových sietí
  • Návrh stabilizačných nástrojov bankomatových sietí
  • Identifikácia kľúčových príležitostí pre rozvoj bankomatovej siete
  • Obchodný model pre spoluprácu so strategickým partnerom

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$