Príbeh mladých ľudí, ktorí sa vydávajú na cestu loďou z Kanárskych ostrovov dole do Senegalu, aby priniesli filtre na vodu tým, ktorí ich potrebujú.

Projekt REMEDY

Koho z nás napadne pri pustení vody z kohútiku, že niekto na svete takúto možnosť nemá. Pritom voda je základná esencia života na našej modrej planéte. Projekt Remedy sa snaží túto možnosť priniesť aj na miesta, kde pitná voda nie je každodenným štandardom. V rámci našich možností sa snažíme mladým nadšencom pomôcť.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$

Projekt Remedy

Ich cesta Vás presvedčí o tom, že aj jednotlivec je schopný významne ovplyvniť svet. Nepôjde o klasický cestovateľský dokument. Film svojou subjektívnou kamerou, inovatívnym prístupom a inšpiratívnymi príbehmi miestnych ľudí nasmeruje diváka k zamysleniu, sebareflexii a motivuje k aktívnemu zapojeniu sa do deja. Ide o snahu ukázať svetu, že sa oplatí pomáhať.

People of Hope

Sme nezisková organizácia s názvom "People of Hope". Naša vízia je jednoduchá. Chceme žiť vo svete, kde všade majú prístup k čistej vode, potravinám a vzdelávaniu. Chceme ukázať, že všetci môžu pomôcť malými krokmi.

People of Hope web