Realizovaný projekt

DanubePay

o referencii

DanubePay je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Asseco so sídlom v Bratislave. Hlavným predmetom činnosti je spracovanie platobných transakcií. Bola založená v roku 2012 so zámerom poskytovať platobné služby, ktoré budú spĺňať najnovšie požiadavky trhu.

Zakladateľom spoločnosti je software house, teda inštitúcia, ktorá má detailný prehľad o technických aspektoch problematiky. Informácie o marketingu platobných produktov sú limitované a skreslené optikou existujúcich skúseností dodávky aplikačného vybavenia, nie komplexného riešenia. Spoločnosť Infinity Consulting definovala:

  • Základné produktové portfólio
  • Stratégiu vstupu na trh a unikátne predajné argumenty
  • Obchodný model
  • Štandardy obchodnej príležitosti

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$