Riešenie

Zúčtovanie transakcií

o riešení

Každá z miliónov autorizovaných transakcií musí byť úspešne ukončená tak, aby prispela k spokojnosti všetkých zúčastnených strán (prevádzkovateľ POS terminálov, vydavateľ karty, obchodník).

Preto je nutné, aby zaúčtovanie a samotný presun peňazí prebehol precízne a bez zdržania. V Infinity Consulting chápeme dôležitosť týchto operácií, a preto ich nastavujeme čo najefektívnejšie pre vás a vašich partnerov.

  • Analýzu súčasného stavu zúčtovania transakcií s prepojením na interné systémy vydavateľa (účtovníctvo, systémy tretích strán, internetové prehliadače transakcií)
  • Optimalizáciu systému zúčtovania transakcií
  • Návrh prepojenia systému zúčtovania transakcií s internetovým rozhraním alebo API
  • Zhodnotenie výhodnosti spolupráce so súčasným dodávateľom
  • Vypísanie na mieru vytvoreného výberového konania
  • Analýzu výhodnosti outsourcingu
  • Vytvorenie prípadovej štúdie implementácie nového produktu a jeho dopadu na stav systémov a marketingového portfólia

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$