Realizovaný projekt

Raiffeisen Bank

o referencii

Raiffeisen Bank International AG (RBI) má dominantné postavenie na domácom - rakúskom bankovom trhu, ale aj v regióne strednej a východnej Európy (CEE). V CEE regióne pôsobí v 17 krajinách prostredníctvom siete lokálnych bánk, finančných inštitúcií a leasingových spoločností. RBI je jediná rakúska banka, ktorá je zastúpená v oboch svetových finančných centrách a v Ázii. Celkovo 60 000 zamestnancov spravuje 13,5 milióna zákazníkov prostredníctvom 3000 pobočiek, z ktorých je väčšina prítomná práve v regióne strednej a východnej Európy.

Projekt optimalizácie bankomatovej siete bol zameraný na detailný popis súčasného stavu podnikania v tejto oblasti vo všetkých krajinách skupiny RBI. Hlavný cieľom bolo identifikovať kľúčové príležitosti pre zlepšenie obchodnej bilancie a definovať ďalší rozvoj. Finálny dokument pozostával zo štatistických dát zozbieraných na základe dotazníka, popisu najlepších postupov na trhu a nakoniec zoznamu doporučení na zlepšenie existujúceho stavu.

Celý projekt bol dodaný za 3 mesiace vrátane zozbierania / verifikácie dát a komunikácie s jednotlivými krajinami.

  • Identifikácia kľúčových príležitostí pre zlepšenie obchodnej bilancie
  • Definícia ďalšieho rozvoja
  • Odporúčania na zlepšenie existujúceho stavu
  • Celý projekt dodaný do 3 mesiacov

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$