Realizovaný projekt

ZBK

o referencii

Združenie pre bankové karty (ďalej ZBK) pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov - bolo založené 19.01.1994. Je to dobrovoľnícka, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové subjekty so spoločným záujmom v podobe rozvoja elektronických platobných prostriedkov na Slovensku.

Spoločnosť Infinity Consulting sa stala členom v roku 2015. Od roku 2016 je členom výkonného výboru a jej zástupcovia sa podieľajú na:

  • Osvetovej činnosti v oblasti platobných kariet pre odbornú a laickú verejnosť
  • Dialógu so zástupcami štátnej správy o elektronizácii platieb štátu
  • Definovaní lokálnych štandardov
  • Odbornej vzdelávacej činnosti
  • Celonárodnom projekte podpory platby bez hotovosti - denbezhotovosti.sk

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$