Realizovaný projekt

Poštová banka

o referencii

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu viac ako 20 rokov. S takmer miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 49 pobočiek, 215 bankomatov a svoje služby poskytuje na viac ako 1 600 poštách po celom Slovensku. Jej klienti majú k dispozícii viac ako 7 000 miest na výber hotovosti.

Momentálny trend posilňovania nezávislosti na Slovenskej pošte je zameraný na elektronické platobné prostriedky. Na strane vydávania kariet je mobilná aplikácia, na strane možnosti použitia karty je to hlavne výber hotovosti z bankomatu. Existujúca sieť bankomatov patrí na slovenské pomery k tým väčším. Bola však vybudovaná hekticky, a preto jej infraštruktúra nezodpovedá trhovým štandardom. Spoločnosť Infinity Consulting navrhla riešenie tejto situácie v nasledovných aktivitách:

  • Analýza skutkového stavu siete vrátane výkonnosti jednotlivých bankomatov
  • Analýza stavu služieb s pridanou hodnotou
  • Analýza prepojenia bankomatovej siete s ostatnými produktami banky
  • Návrh riešenia stabilizácie a rozvoja siete formou zmeny modelu vlastníctva siete
  • Príprava základných parametrov výberového konania potenciálnych partnerov

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$