Realizovaný projekt

GE Capital

o referencii

GE Capital Globálne bankové služby, súčasť GE Capital, globálnej finančnej skupiny General Electric, ponúka inteligentné, flexibilné, finančné riešenia zákazníkom v 26 krajinách. V Českej republike, GE Capital Globálne bankové služby pôsobí prostredníctvom GE Money Bank, GE Money Auto a GE Money Multiservis. GE Money Bank patrí medzi najväčšie a najstabilnejšie finančné inštitúcie v krajine. Od roku 2016 bola banka predaná na burze novým vlastníkom so zmenou obchodného názvu na Moneta Money Bank.

Vďaka nepretržitému nárastu počtu klientov (takmer 960 000), rozširovaniu pobočkovej (221) a bankomatovej (viac ako 600) siete je číslom štyri na českom bankovom trhu. Stratégia banky je zameraná na poskytovanie prístupných a jednoduchých produktov / služieb, ktoré klientovi prinesú vysokú pridanú hodnotu.

GE Money Bank Česká republika bola vystavená konkurenčnému tlaku na lokálnom bankomatovom trhu, ktorý bol spôsobený predovšetkým službami s pridanou hodnotou (VAS). Riešením tejto situácie bolo vypísanie informačného výberového konania pre výrobcov a prevádzkovateľov bankomatov s cieľom vytvoriť komplexnú platformu VAS. Infinity Consulting sa podieľala na vytvorení dokumentácie a vyhodnocovaní procesov. Hlavným výstupom bol zoznam odporúčaní v súvislosti s účastníkmi výberového konania a navrhovanými riešeniami.

  • Vytvorenie dokumentácie a vyhodnocovacieho procesu s cieľom vytvoriť komplexnú platformu VAS
  • Zoznam doporučení v súvislosti s účastníkmi výberového konania
  • Návrhy riešenia

Máte záujem o konzultáciu? Kontaktujte nás.

0
0
£
£
$
£
£
0
$
£
0
$
$